Історія Слобідської України

Переглядів:  61
ISBN: 
978-966-285-220-2
Індекс: 00513
Історія Слобідської України : навчальний посібник / В. І. Танцюра, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 304 с.

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія Слобідської України», розробленого згідно з кредитною системою навчання. Видання знайо мить з історією й особливостями найважливіших соціально-політичних процесів на Слобожанщині від найдавніших часів і до сучасності.

Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті

Переглядів:  89
ISBN: 
978-966-285-118-2
Індекс: 00215
Кісельова Ю. А. Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті : монографія / Ю. А. Кісельова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 252 с.

Книгу присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку історіографії як наукової та навчальної дисципліни в імператорському Харківському університеті. У монографії визначено етапи історико-історіографічного процесу та типи історіографічних репрезентацій істориків Харківського університету, простежено формування дисциплінарного образу історіографії.

Приватне та кооперативне підприємництво селянських господарств в Україні (1921–1929 рр.): історичний аспект

Переглядів:  98
ISBN: 
978-966-623-853-8
Індекс: 00071
Олянич В. В. Приватне та кооперативне підприємництво селянських господарств в Україні (1921–1929 рр.): історичний аспект : монографія / В. В. Олянич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 304 с.

У монографії показано стан наукової розробки проблеми, з’ясовано концептуальні основи та фактологічні пріоритети історіографії, висвітлено організаційно-господарські форми індивідуального та кооперативного підприємництва селянських господарств в українському селі періоду непу, досліджено особливості сімейно-трудової діяльності, її соціально-економічну мотивацію, участь селя