Історія зарубіжної літератури (Антична література)

Переглядів:  38
Індекс: 00488
Історія зарубіжної літератури (Антична література) / уклад. О. М. Кравець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 28 с.

Методичні вказівки містять комплекс матеріалів щодо системного вивчення специфіки античної літератури; з’ясовуються витоки феномену літератури цієї доби, художні властивості та естетична цінність кращих творів грецьких і римських авторів, особливості формування основних літературних жанрів цього періоду, вивчаються основні етапи життєвого й творчого шляху найвідоміших представників літератури а

Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики

Переглядів:  63
ISBN: 
978-966-285-334-6
Індекс: 00470
Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики: збірник наукових праць / В. С. Калашник. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 132 с.

У збірнику вміщено вибрані праці з історії української лінгвістики та студії з художньої стилістики, написані протягом 2011–2016 років і, за невеликим винятком, уже опубліковані в різних виданнях. Подані однією книжкою, вони повніше розкривають дослідницькі інтереси вченого й можуть увійти до ширшого наукового обігу.

Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини)

Переглядів:  99
ISBN: 
978-966-285-164-9
Індекс: 00439
Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / А. А. Сагаровський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 228 с.

Робота містить понад 3000 фразеологізмів (у широкому розумінні поняття), засвідчених у говірках 440 населених пунктів Харківської області; частково використано відповідний матеріал (ФО), що територіально співвідноситься з теперішньою Харківщиною, зі Словаря української мови (за ред.. Б. Грінченка) й Словника мови творів Г Квітки-Основ’яненка.

Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом

Переглядів:  60
Індекс: 00428
Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

У навчальному посібнику, що пропонується увазі читачів, розглядаються основні проблеми, пов’язані з працевлаштуванням майбутніх перекладачів та викладачів перекладу.

Просте речення в давньоанглійській мові : когнітивно-комунікативний вимір

Переглядів:  83
ISBN: 
978-966-623-987-0
Індекс: 00416
Михайлова О. В. Просте речення в давньоанглійській мові : когнітивно-комунікативний вимір : монографія / О. В. Михайлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с. – Бібліограф.: – с. 129-151.

У монографії здійснений аналіз синтаксичних, семантичних, когнітивно-граматичних та комунікативно-функціональних характеристик простого речения у їхній взаємодії в мові давньоанглійського періоду із застосуванням традиційного, генеративного, когнітивного й комунікативного методів.

ENGLISH FOR LAW

Переглядів:  116
Індекс: 00415
Манжос Я. Ю. ENGLISH FOR LAW : навчальний посібник для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право» / Я. ІО. Манжос. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 136 с.

Цєй навчальний посібник відповідає вимогам нової Программ МОН України з англійської мови для професійного спілкування, прийнятій у 2005 p. i призначеній для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право». Посібник адресовано студентам, які досягли рівня володіння мовою В1 за європейською шкалою на початок занять, та допоможе досятти рівня володіння мовою В2 + (С1) після закінчення курсу.

English for Law Students

Переглядів:  147
Індекс: 00379
English for Law Students : навчальний посібник / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

Ці навчальні матеріали призначено для студентів-юристів І курсу університету. У посібнику подано тексти та завдання з юриспруденції, які допомагають розвивати комунікативні навички. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова:

Modality in patterns

Переглядів:  146
ISBN: 
978-966-235-203-5
Індекс: 00365
Modality in patterns : навчальний посібник із граматики / І. О. Свердлова, М. В. Рябих, І. Ю. Скрипнік та ін. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 168 с.

Навчальний посібник призначено для формування граматичних навичок з теми «Модальність» у студентів середніх та старших курсів факультетів іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання.

Ключові слова:

Експериментальні методи в психолінгвістиці

Переглядів:  135
Індекс: 00360
Експериментальні методи в психолінгвістиці : методичні вказівки до наукового семінару «Основи психолінгвістики» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Прикладна лінгвістика» / укл. Н. М. Галунова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.

Важливе місце в системі підготовки студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» займає навчання в наукових семінарах, одним із яких є семінар «Основи психолінгвістики», який передбачає поглиблене вивчення окремих мовознавчих питань і проведення психолінгвістичних експериментів.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Переглядів:  73
Індекс: 00326
Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання для студентів негуманітарних факультетів / уклад. Т. О. Валійова, С. М. Валійова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Тестові завдання підібрані відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і призначені для студентів 1 та 2 курсів негуманітарних факультетів. Вправи дають змогу закріпити опрацьований на практичних заняттях матеріал з правопису української мови, а також організувати самостійну роботу студентів.

Страницы