Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум

Переглядів:  94
ISBN: 
978-966-285-193-9
Індекс: 00320
Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум : навчальний посібник / О. М. Калугін, В. Г. Панченко, Ю. Є. Колупаєв та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 108 с.

У посібнику коротко викладено основні властивості біометалів, їх біологічні функції та методи виявлення. Розглянуто основні біоліганди та методи моделювання в біонеорганічній хімії.