Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи

Переглядів:  185
ISBN: 
978-966-623-988-7
Індекс: 00411
Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : підручник / Л. О. Красільнікова, О. О. Авксентьєва, Ю. О. Садовниченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 260 с.

Підручник охоплює широке коло питань анатомії рослин – будову клітини, тканин та вегетативних органів. Висвітлені закономірності утворення їх структури, зв’язок будови та функцій, формування анатомічних структур в онтогенезі та в процесі еволюції, а також вплив на них факторів довкілля.

Теорія біотехнічних систем

Переглядів:  61
ISBN: 
978-966-285-254-7
Індекс: 00393
Мустецов Т. М. Теорія біотехнічних систем : навчальний посібник / Т. М. Мустецов, А. С. Нечипоренко. ‒ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. ‒ 188 с.

У посібнику розглядаються теоретичні питання побудови сучасних медико-інженерних (біотехнічних) систем. Проаналізовано можливості їх практичного застосування. Наведені приклади математичного моделювання біологічних ланок біотехнічних систем різного призначення. Головну увагу приділено теорії структурної та функціональної ідентифікації до аналізу біотехнічних систем.

Цитогенетика людини

Переглядів:  84
ISBN: 
978-966-285-160-1
Індекс: 00300
Багацька Н. В. Цитогенетика людини : навч. посіб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 164 с.

Навчальний посібник призначається для студентів біологічних і медичних спеціальностей. Складений відповідно до програми курсу «Цитогенетика людини». Основна увага приділяється методу цитогенетичного аналізу, який застосовується для встановлення каріотипу людини в нормі та при різних патологічних станах.